r Ymwrthedd cemegol--Xuzhou Xinqihang plastig diwydiant Co., Ltd.
  • tudalen_baner

Ymwrthedd Cemegol

Mae'n hysbys yn gyffredinol bod pibellau a ffitiadau mewn deunydd thermoplastig yn cael eu defnyddio'n eang mewn diwydiannau lle mae cludo hylifau a nwyon cyrydol iawn yn gofyn am ddeunyddiau adeiladu o ansawdd uchel, sy'n cynnwys ymwrthedd cyrydiad rhagorol.Yn aml, gall dur di-staen, dur wedi'i orchuddio, gwydr a deunyddiau ceramig gael eu disodli'n fanteisiol gan ddeunyddiau thermoplastig, gan sicrhau diogelwch, dibynadwyedd a buddion economaidd o dan amodau gweithredu tebyg.

Ymosodiad Cemegol ar Thermoplastigion ac Elastomers

1. Mae'r polymer yn chwyddo ond mae'r polymer yn dychwelyd i'w gyflwr gwreiddiol os caiff y cemegyn ei dynnu.Fodd bynnag, os oes gan y polymer gynhwysyn cyfansawdd sy'n hydawdd yn y cemegyn, gellir newid priodweddau'r polymer oherwydd tynnu'r cynhwysyn hwn a bydd y cemegyn ei hun yn cael ei halogi.

2. Mae'r resin sylfaen neu'r moleciwlau polymer yn cael eu newid trwy groesgysylltu, ocsidiad, adweithiau amnewid neu sisial cadwyn.Yn y sefyllfaoedd hyn ni ellir adfer y polymer trwy dynnu'r cemegyn.Enghreifftiau o'r math hwn o ymosodiad ar PVC yw aqua regia ar 20 ° C a nwy clorin gwlyb.

Ffactorau sy'n Effeithio ar Ymwrthedd Cemegol

Gall nifer o ffactorau effeithio ar gyfradd a math yr ymosodiad cemegol a all ddigwydd.Mae rhain yn:

• Crynodiad:Yn gyffredinol, mae cyfradd yr ymosodiad yn cynyddu gyda chrynodiad, ond mewn llawer o achosion mae lefelau trothwy na fydd unrhyw effaith gemegol sylweddol yn cael eu nodi oddi tanynt.

• Tymheredd:Fel gyda phob proses, mae cyfradd yr ymosodiad yn cynyddu wrth i'r tymheredd godi.Unwaith eto, gall tymheredd trothwy fodoli.

• Cyfnod Cyswllt:Mewn llawer o achosion mae cyfraddau ymosodiad yn araf ac yn arwyddocaol dim ond gyda chyswllt parhaus.

• Straen: Gall rhai polymerau dan straen gael cyfraddau uwch o ymosodiad.Yn gyffredinol, mae PVC yn cael ei ystyried yn gymharol ansensitif i “gyrydiad straen”.

Gwybodaeth Gwrthiant Cemegol