• page_banner

Priodweddau Deunydd

Mae Vinidex yn darparu gwybodaeth am briodweddau materol i ganiatáu i beirianwyr a dylunwyr nodi cynnyrch yn gywir ar gyfer cais penodol.

Mae priodweddau deunydd yn cynnwys priodweddau ffisegol fel dwysedd a phwysau moleciwlaidd, priodweddau trydanol a thermol ac eiddo mecanyddol. Mae priodweddau mecanyddol, sy'n cael eu mesur yn gyffredin gan ddefnyddio profion safonol, yn disgrifio ymateb deunydd i lwyth cymhwysol ac yn cynnwys priodweddau fel cryfder, hydwythedd, cryfder effaith a chaledwch.

Gall priodweddau deunydd fod yn gyson neu gallant ddibynnu ar un neu fwy o newidynnau. Mae deunyddiau plastig yn viscoelastig ac mae ganddynt briodweddau mecanyddol sy'n dibynnu ar amser llwytho a thymheredd. Felly, mae pibellau plastigau, sy'n gofyn am fywydau gwasanaeth hir, wedi'u cynllunio ar sail eu tymor hir yn hytrach na'u priodweddau mecanyddol tymor byr.