• page_banner

Pibell Pwysedd Addysg Gorfforol

Cyflwynwyd deunyddiau polyethylen (PE) yn y DU i ddechrau ym 1933 ac fe'u defnyddiwyd yn raddol yn y diwydiant piblinellau ers diwedd y 1930au.

Mae priodweddau ffisegol y deunyddiau AG wedi cael eu huwchraddio'n barhaus gyda gwelliannau mewn ymwrthedd lluosogi crac, mwy o wrthwynebiad pwysau hydrostatig, hydwythedd ac ymwrthedd tymheredd uwch sy'n deillio o ddatblygiadau yn y dulliau polymerization. Mae'r datblygiadau hyn wedi arwain at fwy o gymwysiadau AG yn y diwydiant piblinellau mewn meysydd fel tawelu nwy, cyflenwad dŵr, slyri mwyngloddio, dyfrhau, carthffos a chymwysiadau diwydiannol cyffredinol.

Mae priodoleddau cydnabyddedig gwrthiant effaith uchel, rhwyddineb gosod, hyblygrwydd, nodweddion llif hydrolig llyfn, ymwrthedd crafiad uchel, ac ymwrthedd ymweithredydd cemegol rhagorol wedi arwain at nodi a defnyddio systemau piblinellau AG yn rheolaidd mewn ystod eang o gymwysiadau mewn meintiau pibellau i fyny. i ddiamedr 1600 mm.

Categorïau