• page_banner

Cefnogaeth

support

Daw gwybodaeth dechnegol Vinidex o ymchwil fyd-eang a phrofiad maes gyda systemau a thechnoleg pibellau a ffitiadau datblygedig.

Fe'i cyhoeddir i roi gwell dealltwriaeth i ddefnyddwyr o dechnegol ein cynnyrch a'u dewis, dylunio, gosod a defnyddio. Gellir disodli technoleg yng ngoleuni gwaith labordy a maes newydd, a gellir tynnu neu newid newidiadau i fanylebau cynnyrch a'r wybodaeth hon heb rybudd.

Gall dyluniad piblinell gynnwys dyfarniadau peirianneg na ellir eu gwneud yn gywir heb wybodaeth agos atoch o'r holl amodau sy'n ymwneud â gosodiad penodol. O reidrwydd, mae ein gwybodaeth dechnegol yn gyffredinol ac nid yw'n disodli cyngor proffesiynol. Lle mae angen arweiniad dylunio, mae Vinidex yn argymell y dylid cael cyngor gan Ymgynghorydd sydd wedi'i gofrestru gyda Sefydliad y Peirianwyr Awstralia.

Categorïau